Nyt on pakko varautua kaikkeen

On tämä nyt hassua, miten yhtäkkiä on pitänyt tutustua lakipykäliin ja kaikenmaailman ohjeistuksiin. Tuo himskatin korona meinaa laittaa koko touhun tällä maapallolla uuteen uskoon!
Vaikka sitä ei ikinä usko että mitään voisi omalle kohdalle sattua, niin kyllä nyt oli viikonloppuna otettava hattu kouraan ja tosissaan tsekattava mm. tilin saldo. Miten pitkälle me oikeasti selvitään jos tilanne jatkuu tällaisena tai muuttuu pahemmaksi?

Ennakkoselvitys mahdollisesta lomautuksesta

Tilanteen etenemistä on mahdoton omalla tietotaidolla ennustaa, mutta fakta on se, että jos/kun myynti pysähtyy ja irtisanoutumisia tulee samaa tahtia kuin aina tai todennäköisesti normaalia enemmän, tulee maksukyvyn kanssa ongelmia. Vielä hurjempaa on jos ovet pitää kokonaan sulkea asiakkailta.

Tämä on nyt siis lain vaatima ennakkoselvitys lomautuksesta. Unelmasalilla / Studio LadyLike Oy työsopimuksella työskenteleviä henkilöitä on yhteensä 15 (alle 20), joten YT neuvotteluita ei ennen lomautusta tarvitse pitää.

LOMAUTTAMINEN

Lomauttamisella tarkoitetaan työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä. Työnantaja voi tehdä päätöksen yksin tai työnantaja ja työntekijä voivat sopia lomauttamisesta yhdessä. Työsuhde pysyy kuitenkin muutoin voimassa.
Jos laissa säädetyt perusteet (ks. alla) täyttyvät, työnantaja saa lomauttaa työntekijän joko määräajaksi tai toistaiseksi. Työnteko voidaan keskeyttää kokonaan tai työntekijän laissa tai sopimuksessa määrättyä säännöllistä työaikaa voidaan lyhentää siinä määrin kuin se on lomauttamisen perusteen kannalta välttämätöntä.
Jos työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, työnantajan on käytävä yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ennen kuin tarvittavista toimenpiteistä, kuten lomautuksesta, päätetään.

Työnantaja saa lomauttaa työntekijän, jos

  1. hänellä on taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen tai
  2. työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta.

Työn tai työn tarjoamisen edellytysten katsotaan vähentyneen tilapäisesti, jos niiden arvioidaan kestävän enintään 90 päivää.

Perusteena Unelmasalin mahdollisille lomautuksille on siis yllättävä ja äkillinen taloudellinen ja tuotannollinen tilanne. Myynnin pysähtyminen sekä töiden loppuminen jos asiakkaat eivät palveluita halua tai voi käyttää, tai jos joudumme kokonaan sulkemaan keskuksen ovet.

Mahdollisen lomautuksen laajuuteen ja alkamisajankohtaan vaikuttaa nyt todella moni seikka. Tärkeimpänä Suomen hallituksen ja THL:n linjaukset ja määräykset. Kuten meillä tapana on, myös tästä asiasta voimme keskustella yhdessä ja sinulla on työntekijänä oikeus kertoa mielipiteesi ja toiveesi. Pyritään tässäkin tilanteessa toimimaan mahdollisimman tasapuolisesti ja järkevästi.

Voimme jutella kasovtusten, tai vallitsevan tilanteen vuoksi voit laittaa ehkä mielummin sähköpostia emili@unelmasali.fi, missä tahansa asiassa.

Lomautusilmoitus

Tämä sähköpostiviesti on lain vaatima ennakkoilmoitus lomautuksesta. Varsiaisen lomautusilmoituksen toimitan erikseen joko henkilökohtaisesti tai sähköisesti myöhemmin.

Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista.

Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen.

Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto. Kirjeitse tai sähköisesti lähetetyn ilmoituksen tulee olla perillä viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkua.

Ilmoitusvelvollisuutta ei ole, jos työnantajalla ei ole koko lomautusaikaan kohdistuvaa velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa muun työstä poissaolon vuoksi.

Ilmoitus on annettava tiedoksi lomautettavien työntekijöiden edustajalle. Jos lomautus kohdistuu vähintään 10 työntekijään, työnantajan on ilmoitettava tästä myös työvoimaviranomaiselle, paitsi jos hänellä on muun lain perusteella vastaava velvollisuus.

En ole nyt juurikaan ehtinyt perehtymään miten lomautus vaikuttaa työntekijään tai mitä siinä tilanteessa voi tehdä, joten suosittelen edes hieman pohtimaan ja tutustumaan asiaan.

Kun olen toimittanut Sinulle virallisen lomautusilmoituksen, on joka tapauksessa vielä vähintään 14 päivää normaalia työaikaa edessä. Joten ihan vielä tänään työt eivät (ainakaan kokonaan) lopu, vaikka THL määräisi mitä. Luonnollisestikin työn laatu saattaa tässä tulevina päivinä jo muuttaa muotoaan.

Halusin myös toimittaa tämän viestin toiminimellä laskuttaville ohjaajillekin, että tiedätte missä mennään. Teitähän lomautus ei varsinaisesti koske, koska olette yhtälailla yrittäjiä kuin minäkin, mutta voitte jo varautua siihen että tunteja saatetaan perua. Katsotaan miten käy.
​​​​​​​Tiedotan kyllä lisää heti kun tiedän.

Tsemppiä kaikille ja toivotaan että tässä käy lopulta hyvin.

Emili